LECTIO DIVINA

uczy jak spotykać się ze Słowem Bożym,
jak je przemodlić
i przyjąć całym życiem.

WEEKEND LECTIO DIVINA

Prowadzący:
Ks. Paweł Dzierzkowski
Ks. Rafał Grzesiak

TERMINY WEEKENDÓW

2019

13-15 IX  Otworzyć się na Jezusa

11-13 X  Stanąć po stronie Jezusa

8-10 XI  Słuchać Jezusa

20-21 XII  Tracić dla Jezusa

2020

10-12 I  Poznać swój grzech

7-9 II  Wpatrywać się w Jezusado końca

13-15 III  Rozpocząć nowe życie z Jezusem

17-19 IV  Powierzyć się Jezusowi, który błogosławi

8-10 V  Powierzyć się Jezusowi, który wymaga „więcej”

12-14 VI  Powierzyć się Ojcu Jezusa

LECTIO

SŁUCHANIE SŁOWA

MEDITATIO

PRZYJĘCIE SŁOWA

ORATIO

MODLITWA SŁOWEM

CONTEMPLATIO

TRWANIE ZE SŁOWEM

PLAN

PIĄTEK

17.00 rejestracja
18.00 wprowadzenie
18.30 kolacja
rozpoczyna się czas pełnego
milczenia
19.15 wprowadzenie do lectio divina
20.00 możliwość spowiedzi
20.30 EUCHARYSTIA

SOBOTA

7.45  lectio
8.30  śniadanie
9.30  wprowadzenie do meditatio
meditatio
12.30 wprowadzenie do oratio
13.30 obiad
15.30 wystawienie Najśw. Sakramentu
oratio
17.30 EUCHARYSTIA
18.30 kolacja
19.30 wprowadzenie do contemplatio
    wystawienie Najśw. Sakramentu
contemplatio

NIEDZIELA

7.45  lectio i meditatio
kończy się czas pełnego
milczenia

8.30  śniadanie
9.30  wprowadzenie do lectio divina
w codzienności
collatio
12.30 EUCHARYSTIA
13.30 obiad (wykwaterowanie)

„Powinniśmy poznawać Jezusa w sposób coraz bardziej osobisty, słuchając Go, żyjąc razem z Nim, przebywając blisko Niego. Słuchać Go — w lectio divina, czyli czytając Pismo Święte w sposób nie akademicki, ale duchowy. W ten sposób uczymy się spotykać Jezusa obecnego, przemawiającego do nas. Powinniśmy rozmyślać i zastanawiać się nad Jego słowami i Jego czynami, przed Nim i z Nim. Czytanie Pisma Świętego jest modlitwą, powinno być modlitwą — powinno brać początek z modlitwy i prowadzić do modlitwy.”

Benedykt XVI

KONTAKT

ZGŁOSZENIA

Koszt: 250 zł

Konto bankowe:
51 1020 1664 0000 3802 0607 5420


KONTAKT

Telefon:
506 394 123
606 308 650

Email: kontakt@lectiodivina.czest.pl

 

DOJAZD

Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej
„ŚWIĘTA PUSZCZA”
ul. Świętej Puszczy 6
42-256 Olsztyn k/Częstochowy